Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek bankowy, bądź w kasie kancelarii w godzinach urzędowania.

W tytule wpłaty proszę podać sygnaturę sprawy oraz dane wpłacającego.

Dane do przelewu

Nazwa Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków
Tomasz Górski
adres Aleksandra Hercena 3-5 lok.309
50-453 Wrocław
Nr rachunku: 93 1600 1462 1819 9174 7000 0001

BGŻ BNP Paribas S.A.

Kod BIC(SWIFT):PPABPLPKXXX
IBAN: PL

Kliknij w logotyp swojego banku aby przejść do strony logowania.